عضویت در BingBon:

https://invite.bingbon.com/DGTONB

کد دعوت: DGTONB


لیست تریدرهایی که من فالو می‌کنم به همراه تنظیمات

  اعداد برای سرمایه ‍۱۰۰۰ دلار می‌باشد لیمیت‌ها را با توجه به نسبت سرمایه خود به ۱۰۰۰ دلار کم یا زیاد کنید

 

°•.•° Luxury °•.•°

https://bingbon.com/en-us/traders/912525560034983937/?inviteCode=DGTONB

Max. Margin of a single trade: 50

Max. daily position margin: 250

Max. Open Position Amount: 250


Robert Downey Jr. ✔️

https://bingbon.com/en-us/traders/925387627630436356/?inviteCode=DGTONB

Max. Margin of a single trade: 50

Max. daily position margin: 250

Max. Open Position Amount: 250


李佛莫爾

https://bingbon.com/en-us/traders/736019257092796416/?inviteCode=DGTONB

Max. Margin of a single trade: 50

Max. daily position margin: 250

Max. Open Position Amount: 250


G U C C I

https://bingbon.com/en-us/traders/938018681864331266/?inviteCode=DGTONB

Max. Margin of a single trade: 50

Max. daily position margin: 250

Max. Open Position Amount: 250

 

.